Yatırım Yaparken Göz Önünde Bulundurmanız Gereken Teknik Göstergeler

İyi bir trader olabilmek için teknik göstergelerin nasıl çalıştıklarını ve onları nasıl değerlendireceğinizi bilmeniz gerekir. Bu teknik göstergelerden en önemli 4 tanesi ise OBV, MACD, RSI ve Skolastik Osilatördür. Haydi şimdi bu teknik göstergeleri daha yakından inceleyelim.

OBV (Denge Hacmi)

Denge hacmi adından da anlaşılacağı üzere hacim bazlı bir teknik göstergedir. Bu gösterge bir hisse senedinin veya kripto paranın belirli bir periyoda ait birikmiş işlem hacmini analiz eder. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse OBV, bir hisse senedinin veya kripto paranın belirli bir zaman dilimindeki alım ve satım baskısını ölçer. Denge hacmi finansal varlıklara ait işlem hacminin kümülatif toplamını ifade eder ve geçmiş günlerin, haftaların veya ayların işlem hacmini değerlendirir. Finans uzmanlarına göre denge hacmi temel olarak iki şekilde yorumlanabilir;

1) Bir finansal varlığın OBV’si artıyorsa o varlığı mevcut alım-satım fiyatından almak isteyen alıcıların sayısı da artıyor demektir. Bu durum da genellikle söz konusu varlığın değerinin artacağına dair önemli bir sinyal olarak kabul edilir.

2) Herhangi bir finansal varlığın OBV’si azalıyorsa o varlığın üzerindeki satış baskısı artmaya başlar. Neticede satışlarla birlikte varlığın düşüş eğilimine gireceği kabul edilir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksaklık Göstergesi)

Günümüzde analistlerin finansal varlıkları analiz ederken sıklıkla başvurdukları en önemli teknik göstergelerden birisi olan MACD 1970’lerde geliştirilmiştir. Bu teknik gösterge momentumu baz almaktadır. Herhangi bir finansal varlığı MACD’i göz önünde bulundurarak değerlendiren finans uzmanları bu göstergeye ait verileri yaygın olarak şu şekilde yorumlamaktadır:

- Pozitif MACD yükseliş trendinin artan momentumunu ifade eder. (Bir diğer deyişle fiyat artışı)

- Negatif MACD ise tam tersine düşüş trendinin momentumunu ifade etmektedir. (Yani fiyat düşüşü sinyalidir.)

- Eğer MACD yükselerek sinyal çizgisini aşarsa bu bir yükseliş geçişine işaret etmektedir. (AI Göstergesi)

- Tam tersine MACD sinyal çizgisinin altına indiği takdirde ise düşüş eğilimine işaret eder. (SAT Göstergesi)

RSI (Göreceli Güç Endeksi)

Bu teknik gösterge herhangi bir finansal varlığa ait fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen önemli momentum göstergelerinden birisidir. Bir finansal varlığa ait RSI değeri 0 ile 100 arasında olmak zorundadır. RSI değeri genellikle finansal varlıkların çok yüksek satış veya çok yüksek alış baskısı altında olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Finans uzmanları bu göstergeyi yaygın olarak şu şekilde yorumlar:

- RSI 70’ten fazla ise söz konusu finansal varlık yüksek değerlidir.

- RSI 30’dan küçük ise söz konusu finansal varlık düşük değerlidir.

- Bir finansal varlığa ait RSI değeri yatay 30 referans noktasını aşarsa o varlığın fiyatı da artmaktadır.

- Bir finansal varlığa ait RSI değeri yatay 70 seviyesinin altına inerse de o varlığın fiyatında düşüş olduğu anlamına gelir.

Skolastik Osilatör

Skolastik osilatör de önemli momentum göstergelerinden birisidir. Bu gösterge bir finansal varlığın değerindeki hızı ve momentumu takip edebilmek adına geliştirilmiştir. Finans dünyasında momentumun fiyattan önce yön değiştireceği varsayımına dayalı yaygın bir görüş bulunmaktadır. Skolastik Osilatör de bu görüşü baz alarak türetilmiş bir teknik gösterge olarak karşımıza çıkar.

Skolastik Osilatör finansal varlıkların momentumunu ölçerek 0-100 arasında salınım yapar. Bu gösterge 14’lük periyodlarla kullanılmaktadır. Yani kısa, orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerinizi baz alarak 14 gün, 14 hafta veya 14 ay şeklinde değerlendirebilirsiniz.

WhatsApp Viber call