Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hepimiz kazancımızı artırabilmek adına elimizdeki maddi değerleri çeşitli yatırım araçlarına yatırabiliyoruz. Peki bunu yaparken yatırımın tam olarak ne anlama geldiğini de biliyor muyuz? Yatırımın ne anlama geldiğini bilmek doğru araçlara doğru zamanda yatırım yapabilmek ve yine doğru zamanda yatırımdan kar veya zararla ayrılmaya karar verebilmek adına oldukça önemlidir.

Yatırım elimizdeki birikmiş parayı kar elde etme umuduyla kaynaklara, paraya veya diğer maddi değere sahip varlıklara tahsis etme eylemidir. Yatırım türleri tasarruf hesapları ve sabit vadeli mevduatlardan mülk ve borsadaki hisselere kadar çeşitlilik gösterebilmektedir.

Çoğu insan yatırımlarını kişisel ihtiyaçlarına, hedeflerine veya ilgi alanlarına göre belirlemektedir. Fakat yine de herhangi bir finansal araca yatırım yapmaya karar vermeden önce göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı dinamik de bulunmaktadır. Bu dinamikler her şeyden önce paranızı en iyi şekilde değerlendirebilmenizi ve minimum kayıp olasılığıyla en iyi kazancı elde edebilmenizi sağlar. Haydi şimdi bu dinamiklerin neler olduklarını daha yakından inceleyelim.

1) ROI (Yatırım Getirisi)

Yatırım getirisi yatırımcının yatırım maliyeti haricinde elde ettiği kazancı ifade etmektedir. Söz konusu bu kazançlar faiz, temettü veya sermaye kazancı şeklinde olabilir. Yatırım getirisini hesaplarken vergi sonrası net gelir göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu yatırımdan reel olarak bir kazanç sağlayabilmek adına ise vergi sonrası net getiri oranının enflasyon oranından daha yüksek olması şarttır.

2) Risk

Risk ve yatırım getirisi arasında genellikle doğrudan bir bağlantı vardır. Finans dünyasında risk terimi öngörülemeyen koşullar dolayısıyla para kaybetme olasılığını ifade eder. Potansiyel getirinin yüksek olması potansiyel para kaybetme riskinin de bir o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin, hisse senetlerine yatırım yapmak, sabit bir mevduata yatırım yapmaktan daha yüksek bir risk taşır. Buna karşın bu yatırım aracı yatırımcılara aynı zamanda daha yüksek getiri de vaat etmektedir.

3)Yatırım Süresi

Yatırım süresi herhangi bir yatırımın getirisini etkileyebileceği ölçüde önemlidir. Bu bağlamda yatırımlar genellikle kısa, orta veya uzun vadeli olarak kategorize edilmektedir. Uzun vadeli yatırımlar bir yıldan fazla, kısa vadeli yatırımlar ise bir yıldan daha kısa bir zaman diliminde elde tutulmalıdır. Uzun vadeli yatırımlar genellikle kısa vadeli yatırımlardan daha yüksek getiri sağlar. Fakat bir yatırımın süresi çoğu zaman yatırımcının kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak daha da uzayabilir veya kısalabilir.

4) Likidite

Finans dünyasında nakit para likit bir varlık olarak kabul edilir. Çünkü kolayca erişilebilir ve hemen hemen her şeyi satın almak için kullanılabilir. Tam olarak bu sebepten dolayı likidite bir yatırımın ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde nakde dönüştürülebileceğini ifade eder. Mesela bir tasarruf hesabı mülkten daha likittir. Çünkü bir tasarruf hesabını nakde çevirmek çok daha kolaydır. Mülkün satılması ise biraz daha fazla zaman alabilir. Borsadaki birçok hisse de piyasadaki diğer tüccarlara kolayca satılabildiği için son derece likit bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Her yatırım için acil durumlara karşın kolayca nakde çevrilebilecek bir sermaye tahsis etmek yatırımlarınızı koruyabilmeniz adına önemli bir husustur.

5) Enflasyon

Enflasyon nedir? Enflasyon mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artış durumunu ifade etmektedir. Bu durum paranın değerinde de düşüşe neden olmaktadır. Bu bağlamda enflasyon oranı ekonomideki ortalama mal ve hizmet fiyatlarındaki artışı ölçmek için yıllık olarak hesaplanan bir yüzdedir. İyi bir yatırım enflasyon oranından daha yüksek bir yatırım getirisine sahip olmalıdır. Çünkü enflasyon oranının yükselmesiyle aynı zamanda bir tüketici konumunda olan yatırımcıların da satın alma güçleri azalmaktadır. Mülk ve hisse gibi bazı yatırımlar kimi zaman enflasyondan olumlu etkilenir. Çünkü bu yatırım araçlarının değerleri enflasyon artışına paralel bir şekilde yükselebilir.


WhatsApp Viber call