Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi dünya için hiç de yeni bir sektör değil. Ancak ülkemizde sağlık turizminin gelişmesi 2000’li senelerden itibaren başlamış ve özellikle son 10 sene içerisinde büyük bir hızla gelişmeye devam etmiştir. Neticede Türkiye günümüz dünyasında sağlık turizmi konusunda en önemli merkezlerden birisi konumuna gelmeyi başarmıştır.

Bugün Türkiye sağlık turizmi söz konusu olduğunda uluslararası arenada en çok öne çıkan ülkelerden birisi konumundadır. Özellikle uçakla birkaç saatlik yolculuğun ülkemizi yakın denilebilecek bir coğrafya konumuna getirmesi Türkiye’nin bu başarısında önemli bir paya sahiptir.

Sağlık turizminin ne olduğunu inceleyecek olursak karşımıza eskiden ifade ettiği anlamdan biraz daha farklı bir tanım çıkıyor. Sağlık turizminin çıkış noktası aslında gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek gelir grubunda bulunan bireylerin gelişmiş ülkelerin sağlık olanaklarından faydalanabilmelerini sağlamaktı. Ancak günümüz ulaşım olanaklarının uzak denebilecek bir mesafe bırakmadığı şu günlerde sağlık turizmi basit diş operasyonlarından estetik ameliyatlara kadar pek çok alanda kendisini gösterir olmuştur. Özellikle Türkiye gibi gelişmiş ülke standartlarında sağlık hizmetlerinin sunulduğu ülkelerde bu tip basit operasyonların maliyeti uçak bileti ücreti eklendiği zaman dahi gelişmiş ülkelerdekinden daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Neticede gerek gelişmiş ülkelerde yaşayıp da sağlık sorununu daha ucuza halletmek isteyen bireyler gerekse de gelişmemiş ülkelerde yaşayıp da daha iyi sağlık olanaklarından faydalanmak isteyenler için ülkemiz bir fırsat kapısı konumundadır. Bu bireyler Türkiye’ye gelerek hem sağlık sorunlarına çözüm bulmakta hem de bulundukları yerde tatillerini yaparak turizm sektörüne katkı sağlamaktadırlar.

Dünyada Sağlık Turizminin Gelişmesinin Nedenleri

Sağlık turizmi ilk zamanlarında özellikle yeni geliştirilen tedavilerden yararlanmak isteyen yüksek gelir grubundaki bireylere hitap eden bir sektör idi. O zamanın olanakları göz önünde bulundurulduğunda yeni geliştirilen tedavi yöntemleri sadece belirli sağlık merkezlerinde uygulanabilmekteydi. Özellikle yeni tedavi yöntemlerini denemekten başka bir şansları kalmayan insanlar için bu ülkelere seyahat etmek bir nevi zorunluluktu. Bunu göz önünde bulundurduğunuz zaman bu insanların günümüzden farklı sebeplerle bir nevi zorunlu olarak sağlık turizmi gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz. İşte sağlık turizminin bu tarihlerdeki çıkış noktası tam olarak bu idi.

Buna karşın günümüzde sağlık amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu ise tersine sağlık turizmi olarak adlandırılıyor. Tersine sağlık turizmi de özellikle Türkiye gibi ülkelerin tercih edildiği bir sektör olarak gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine çeşitli şekillerde katkı sağlıyor. Tersine sağlık turizmini basitçe açıklayacak olursak gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin daha düşük maliyetli sağlık hizmeti arayışından ortaya çıkan bir faaliyet olduğunu ifade edebiliriz.

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Tersine sağlık turizminde en önemli noktalardan birisi söz konusu sağlık hizmetini daha düşük maliyete sunan ülkenin kolay ulaşılır ve bu hizmeti yüksek standartlarda sağlıyor olmasıdır. Bununla birlikte Türkiye gibi sağlık turizminin merkezi haline gelmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerdeki bekleme sürelerinden daha kısa bekleme sürelerine sahip olması da önemli bir avantajdır.

Ülkemiz sağlık turizminde özellikle estetik ameliyatlar ve saç ekimi gibi müdahaleler ile öne çıkmaktadır. Bu tür operasyonlar amacıyla ülkemize gelen turistlerin sağlık sektörünün yanı sıra turizm sektörüne de katkı yapmaları da ülkemiz için önemli bir kazançtır.

WhatsApp Viber call