Motor Yağı Neden Eksilir?

Araçlarda motor yağının eksilmesi çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Bu sebeple araç sahipleri motorlarındaki yağı periyodik olarak kontrol etmelidirler. Araçlarda motor yağının eksilmesine sebep olabilecek birçok durum söz konusudur. Bu sebeplerden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

Motor silindir kapak contasının işlevini kaybetmesi neticesinde motorun dışına yağ sızmasıyla motor yağı eksilebilir. Eğer motorunuzun yağı bu tür bir sebepten dolayı eksiliyorsa bunun için çok fazla endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu arıza çözümü en kolay olan problemdir. Bu sebeple motor yağınızın eksilmesini önleyebilmek adına sadece silindir kapak contasını değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Motor silindir kapak contasının yanma sebebiyle işlevselliğini kaybetmesi neticesinde motor yağının motor bloğundaki su kanallarına sızması da motor yağını eksilten başlıca sebeplerdendir. Eğer aracınızın motor yağı bu tür bir sebepten dolayı eksiliyorsa motor soğutma suyunda yağ ile karşılaşabilirsiniz. Eğer motor soğutma suyunda yağ görüyorsanız bu sorunu çözebilmek adına motor bloğu ile üst kapak arasındaki contayı yenilemeniz gerekecektir.

Motor silindir kapak contasının işlevini kaybetmesi neticesinde silindirlere motor yağının sızması da araçlardaki motor yağının eksilmesine sebep olabilir. Bu tür bir durumda silindirlerde yağ yakılacaktır. Bu sebeple de egzozdan mavi duman çıkacaktır.

Supap keçelerinin işlevselliğini kaybetmesi de motor yağının silindirlere sızmasına sebep olabilir. Bu duruma supap gaydının aşınması sebep olacaktır. Bu durumda da biraz önceki duruma benzer şekilde silindirlerde yağ yakılacağından egzozdan mavi duman çıkmasına sebep olacaktır.

Araçlarda motor yağının eksilmesine sebep olabilecek bir diğer durum da turbodan silindirlere yağ sızmasıdır. Turbo mili binlerce devir hızlarda dönmektedir. Bu sebeple sık sık yağlanması gerekir. Fakat kimi zaman mil yatağı aşınabilir. Bununla birlikte turbo yatağında bulunan contalar da işlevselliklerini kaybedebilirler. İşte bu gibi durumlarda turbo içerisinde bulunan bu yağ kompresör türbinine sızacaktır. Bu durum da motor yağının hava yoluyla silindirlere taşınmasıyla sonuçlanacaktır. Burada da benzer bir şekilde yağ silindirlerde yakılacak ve egzozdan mavi duman çıkmasına neden olacaktır. Eğer bu tür bir durumla karşılaştıysanız öncelikle turbo borularının içini kontrol etmeniz gerekmektedir. Ayriyeten intercoolerı da kontrol etmeniz sorunu teşhis edebilmeniz bakımından faydalı olabilir.

Silindirlere motor yağının sızmasına sebep olabilecek bir diğer durum da piston yağ segmanlarının bozulması veya işlevselliklerini yitirmeleridir. Bu tür durumlarda motor yağı yanma odalarına sızacaktır. Segmanlar silindir duvarlarındaki bu yağı tam olarak sıyıramayacağından yağ yine silindirlerde yanacak ve bunun neticesinde de aracınızın egzozundan mavi duman çıkacaktır.

Supap kapağı olarak bilinen külbütör kapağı contasının işlevselliğini yitirmesi de motor yağının sızmasıyla sonuçlanabilir. Bu tür bir durumda ise contanın yenilenmesi sorunu çözmeye yeterli olacaktır. Araçların motorlarındaki yağ soğutucusu da nadiren motor yağını sızdırabilir. Bu durumlarda su ve yağ birbiriyle karışacaktır. Bu sorunu da yağ soğutucusunu yenileyerek veya tamir ederek çözebilirsiniz.

Araçlarda motor yağının eksilmesine sebep olan bir diğer durum da yağ filtresinin iyi sıkılmamasıdır. Bu durumda da yağ filtresini sıkarak yerine tam olarak oturmasını sağlayabilirsiniz. Eğer yağ filtresi bozulmuş veya farklı bir sebepten ötürü işlevselliğini yitirmişse o halde yenilemeniz gerekebilir.WhatsApp Viber call