Finansal Stres Nedir?

Hepimiz içerisinde yaşamakta olduğumuz ülkenin ekonomik koşullarından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileniyoruz. Gelir seviyeniz ne olursa olsun hem küresel hem de ülkesel ekonomik gelişmelerden etkilenmemek mümkün değil. İşte ekonominin olumsuz koşullarından etkilenen insanların karşı karşıya kaldıkları bu duruma “finansal stres” deniliyor.

Amerikalı yatırım bankası olan Morgan Stanley bu konu ile ilgili dünya genelinde bir anket düzenlemiştir. Bu ankete göre katılan her 5 yetişkin insandan 4’ü kendisini finansal stres altında hissediyor. Rakamlar bu kadar çarpıcıyken finansal stres hakkında bilgilenmek ve bu konu hakkında doğru önlemleri almak da bir o kadar önemli hale geliyor. Haydi şimdi finansal stres ve finansal sağlık terimlerini biraz daha yakından inceleyelim.

Finansal Sağlık Nedir?

Financial Health Network, finansal sağlığın ne olduğunu net bir şekilde tanımlıyor. Bu tanıma göre finansal sağlık her gelir seviyesinden insan için gelir ve gider dengesinin korunduğu, finansal açıdan dengede olunan ve aniden ortaya çıkabilecek masraflara karşı hazırlıklı olabilmeyi ifade etmektedir. Bu tür bir finansal sağlığa sahip olan bireyler finansal açıdan daha akıllıca kararlar verebilmektedirler. İnsanların finansal sağlığı üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar hassas, başa çıkabilen ve sağlıklı kategorileridir.

Financial Health Network Amerikalı insanları finansal sağlıkları açısından incelemiş ve sonuçlarını da 2020’nin Ağustos ayında halka duyurmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre her 3 Amerikalı yetişkinden sadece birisi finansal açıdan sağlıklı. Geri kalanlar da hassas veya başa çıkabilen kategorilerinde yer alıyor. Finansal olarak sağlıklı olmayan insanlar tasarruf etmek ve ihtiyaç olan zamanlarda borç para bulabilmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma da finansal mücadele adı veriliyor.

Uzun süreler boyunca finansal mücadele içerisinde olmanın bireylerin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu kanıtlandı. Finansal mücadelenin insanlar üzerinde yarattığı bu etkiye finansal stres deniliyor. Haydi şimdi de finansal stresin hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal etkilerini daha yakından inceleyelim.

Finansal Stresin Ne Gibi Etkileri Vardır?

Financial Health Institute finansal stresi net bir şekilde tanımlamıştır. Bu tanıma göre finansal stres finansal ve ekonomik anlamdaki olumsuz olayların bireylerde kaygı ve kıtlık duygusu yaratarak hem fiziksel hem de zihinsel açıdan stres yaratması durumudur. 2014 senesinde Yale Üniversitesi tarafından finansal stresin ruh sağlığına etkileri ile ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş. Bu araştırmanın sonuçlarına göre birtakım ruh sağlığı sorunlarının tamamen finansal sebeplerden kaynaklandığı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların birçoğunun borçlu veya giderlerini karşılamaya yetecek kadar geliri olmayan insanlar olduğu da ifade edilmiş. Bu çalışmadan çıkarılan sonuca göre bazı hastalıklarda bireylerin finansal sorunları giderildiği takdirde ruh sağlığı ile alakalı sorunlarının da çözülebileceği anlaşılmıştır.

Perakende Terapisi

Finansal stres günlük harcamalarımız üzerinde dahi olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Finansal stresin bu etkisi bireylerin kendilerini gereksiz harcamalar yapmaktan alamamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buna karşın bazı bireyler finansal strese temel ihtiyaçlar dışındaki harcamaları kısıtlayarak tepki vermektedir. Finansal stresin bireyler üzerinde yarattığı etkilere verilen bu tepkilere de perakende terapisi adı verilmektedir. Fakat her iki durumun da uzun vadede süreklilik göstermesi kişiyi finansal açıdan daha stresli bir konuma sokabilmektedir. Bireyler üzerinde finansal stres yaratan durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Pahalı sağlık hizmetleri
2) İstikrarlı bir şekilde yükselen yaşam masrafları
3) Yüksek faizli öğrenim kredileri
4) Enflasyon artışına kıyasla durağan kalan gelirler

Söz konusu bu durumlar uzun vadede insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Bu durumların yaratacağı finansal stresi azaltabilmek adına önemli değişiklikler yapmak gerekmektedir. Bu değişiklikler finansal refaha erişebilmeniz adına size yardımcı olabilir.

Finansal Refaha Erişebilmek İçin Neler Yapılabilir?

Günümüzde çalışan insanların finansal refaha erişebilmek adına başvurabilecekleri birtakım metotlar bulunmaktadır. Bahsedeceğimiz hususlar finansal refaha erişebilmeniz adına atabileceğiniz ilk adımlar olup ileriki süreçlerde daha etkili metotları da uygulayabilirsiniz.

1) Kazanılan Ücret Erişimi Talep Edin

Finansal refaha giden yolda atabileceğiniz ilk adım acil durumlarda ortaya çıkabilecek beklenmedik masraflara karşı tedbir almaktır. Eğer herhangi bir kurumun çatısı altında çalışıyorsanız kazanılan ücret erişimi talep ederek maaşınızın bir kısmına önceden erişim hakkı elde edebilirsiniz. Böylece acil durumlarda meydana gelebilecek masraflara karşı kendinizi güvence altına alabileceğiniz bir ödeneğe sahip olmuş olursunuz.

2) Kurumunuzun Finansal Koçluk Hizmetinden Faydalanın

Bununla birlikte birçok kurum çalışanları için ücretsiz olarak finansal koçluk hizmeti sunmaktadır. Finansal koçluk hizmeti sayesinde finansal durumunuzu daha dengeli bir şekilde idare edebilmeyi öğrenebilirsiniz. Bu hizmet bireylere esas olarak kişisel bütçeleme metodu ile finans yönetimini gerçekleştirmeyi öğretir. Finansal koçluk sayesinde bütçeleme hedeflerinizi daha etkili bir şekilde uygulayabilir ve gelir artırma teknikleri ile ilgili daha net bilgiler edinebilirsiniz.

Finansal koçluk bireylere paraya yüklenen anlamların farkına varabilme olanağı sağlamaktadır. Böylece bireyler hem kendilerinin hem de toplumun dayattığı tüketim alışkanlıklarını sorgulayabilme yeteneği kazanır. Neticede bu metodoloji bireylerin kendi finansal gerçeklerinin farkına varmasına yardımcı olur. Yani finansal koçluk eğitiminin bireylere para yönetiminin kontrolünü ellerine alma şansı verdiğini ifade edebiliriz.

Esasen para ile bir şekilde ilişkisi bulunan her birey bir finansal koçluk hizmetinden faydalanmalıdır. Siz de finansal gerçeklerinizi ve harcamalarınızla ilgili kör noktalarınızı kendi başınıza fark etmekte zorluk çekiyorsanız bir finans koçluğu hizmeti sayesinde finansal sağlığınızın iyileşmesine katkıda bulunabilirsiniz.

3) Çalışanlara Özel Kredi Kampanyalarından Faydalanın

Finansal refaha giden yolda atabileceğiniz ilk adımlardan bir diğeri de çalışanlara özel kısa vadeli kredi kampanyalarıdır. Bu kampanyalar sayesinde acil durumlarda ortaya çıkabilecek beklenmedik masraflara karşı bir güvence daha edinebilmiş olursunuz. Daha düşük faizli kredi imkanları sayesinde beklenmedik masraflarınızı kendinizi sıkıntıya sokmadan taksitler halinde karşılayabilme olanağına sahip olursunuz.

Günümüzün teknolojik koşulları her geçen gün yeni bir ihtiyacın hasıl olmasına da neden olmaktadır. Çağımızın bu gelişmeleri insanları başta sağlık, eğitim ve dijitalleşme gibi konularda harcama yapmaya yöneltiyor. Söz konusu bu harcama kalemlerine para yetiştirebilme çabası çağımızda hemen hemen her gelir seviyesinden bireyi finansal bakımdan strese sokmaktadır. Dolayısıyla günümüzün bu hırçın finansal koşullarında aile bütçesini koruyabilmenin ve onu sürdürülebilir kılmanın anahtarı bütçenize bir karakter kazandırabilmekten geçmektedir. Aile bütçesine finansal stresle başa çıkabilmenize yardımcı olabilecek bir karakter kazandırabilmenin yolu ise bütçe üzerinde strese neden olan harcama kalemleriyle mücadele etmekten geçmektedir. İlk aşamada bütçenizin finansal sağlığını muhafaza edebilmek ve sonraki süreçlerde ise onu sürdürülebilir bir finansal sağlığa kavuşturabilmek bireyler için finansal refaha erişebilmenin tek yoludur.

WhatsApp Viber call