Endüstri 4.0 Nedir?

İnsanlık olarak üretimi buharlı makinelerin gücünden yararlanarak gerçekleştirmemizden bu yana endüstri çok önemli evrelerden geçti. Günümüzde ise 4. endüstri devrimi olarak adlandırılan endüstri 4.0 konuşuluyor. Peki endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0’a gelmeden önce sanayinin ilk üç evresinden bahsetmek daha doğru olacak. Bildiğiniz gibi sanayi devrimi ilk olarak buharlı makinelerin gücünün üretim amacıyla kullanılması neticesinde gerçekleşmişti. Sanayi devriminin ikinci evresi ise üretimde elektriğin kullanılması ile başladı. Endüstrinin üçüncü evresine aslında hepimiz çok yakından şahit olduk. Bu evre sanayinin dijitalleşmesi ile gelişimini tamamladı ve yerini 4. evre olan endüstri 4.0’a bıraktı.

Endüstri 4.0 adı ilk olarak 2011 senesinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen bir fuarda zikredilmişti. Buradan da anlaşılacağı üzere endüstri 4.0’ın gelişiminde Almanya’nın payı oldukça büyük. Almanya’nın yanı sıra Japonya ve ABD gibi ülkeler de bu teknolojinin gelişmesine büyük katkı sağlamış ülkeler arasındadır.

Endüstri 4.0 adı ile anılan sanayi devriminin dördüncü evresi aslında sanayideki üretimin tamamına yakınının robotlar tarafından gerçekleştirildiği bir sistemi ifade etmektedir. Bu teknolojide yapay zeka ve üç boyutlu yazıcılar önemli bir konuma sahiptir. Sistem sanayide üretimi kendi başına gerçekleştirecek robotların sensörler aracılığıyla hem birbirlerini hem de etraflarındaki nesneleri algılayabilmelerine, birbirleri ile iletişim kurmalarına ve verileri analiz ederek ihtiyaçların tespit edilmesine dayanıyor. Bu tür bir sistemle amaçlanan şey ise daha ucuza daha kaliteli sanayi mallarının daha kısa süreler içerisinde üretilebilmesidir.

Endüstri 4.0 Sosyal Yaşantımızı Nasıl Etkileyecek?

Dördüncü sanayi devrimi her ne kadar üretim ile ilgili bir gelişme olarak görünse de aslında tüm yaşantımızı derinden etkileyecek sonuçlar doğuracak. Öncelikle üç boyutlu yazıcılar sayesinde en sıradan insanlar bile kendi hayal güçlerini baz alarak ürünler geliştirebilecek veya tasarlayabilecek. Yani insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecek duruma gelecek. Endüstri 4.0’ın yaşantımıza olumsuz etkilerinin başında ise üretimde insan gücüne duyulan ihtiyacın ortadan kalkacak olması yer alıyor. Çünkü üretim süreçlerinin tamamını artık yapay zeka tarafından yönetilen robotlar devralmış olacak. Bununla birlikte üretim bolluğu sebebiyle nüfus artış hızında gerçekleşecek patlamalar işsiz nüfusun katlanarak artmaya devam edeceği anlamına da gelebilir.

Endüstri 4.0’ın ticaretteki rekabet üzerindeki etkisi de ciddi boyutlarda hissedilecek. Endüstri 4.0 üretimde kalite sorununu ortadan kaldıracağı için tüketiciler satın almada farklı kıstaslara göre hareket edecekler. Örnek vermek gerekirse birçok insan daha kişiselleştirilmiş ürünlere yönelecek.

Dördüncü sanayi devriminin elbette ülkemizde de belli başlı sonuçları olacak. Fakat ülkemizde henüz sanayi devriminin üçüncü evresi tamamlanamadığı için bu süreç gelişmiş ülkelere kıyasla onlarca yıl sonra gerçekleşebilir. Birçok uzman Türkiye’nin sanayi devriminin 4. evresini çeyrek asırlık bir süreçten daha önce tamamlayabilmesini pek mümkün görmüyor. Bu süreçte kilit rol oynayacak konuların başında ise tabi ki de sanayi devriminin 4. evresine ön ayak olacak teknolojinin geliştirilmesi yer alıyor. Hem teknolojik ve mühendislik alanında gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması ile ülkemiz 20-25 sene içerisinde endüstri 4.0 devrimini yakalayabilecek duruma gelebilir.

Endüstri 4.0’ın Temel Bileşenleri Nelerdir?

Endüstrideki dördündü devrimi genel hatları ile açıkladık. Şimdi de endüstri 4.0’ın en temel bileşenlerinden de bahsetmek yerinde olacaktır. Dördüncü sanayi devriminin etrafında şekilleneceği en temel bileşenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Büyük Veri
  • IOT & M2M
  • Bulut Çözümleri
  • 3D Baskı
  • Akıllı Robot Otomasyon Sistemleri
  • Simülasyon
  • Siber Ağ Güvenliği
  • Uçtan Uca Yazılım Entegrasyonları
  • Zenginleştirilmiş GerçeklikWhatsApp Viber call