Araç Motor Tipleri Nelerdir?

Araç Motor Tipleri Nelerdir?


Araç motorları 1900’lü senelerin ilk yıllarında daha çok yeni bir teknolojiydi. Bu yıllarda araçların motorları, yakıtın yandığı alana göre kategorize edilirdi. Bu sınıflandırma ise içten yanmalı ve dıştan yanmalı olarak ikiye ayrılırdı. Günümüzde ise bu sınıflandırma gelişen teknolojinin de etkisiyle oldukça genişlemiş durumda. Günümüz teknolojisinin araç motorlarına kazandırdığı yeni türler ise farklı birtakım özelliklere göre sınıflandırılmakta. Günümüz teknolojisinin araç motorlarının türlerini belirleyen bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yakıtın yandığı alana göre kategorize edilen motor tipleri.
  • Tükettiği yakıtın türüne veya türlerine göre kategorize edilen motor tipleri.
  • Motorun sahip olduğu silindir sayısı ve sıralamasının baz alınarak kategorize edilen motor tipleri.
  • Motorların sahip oldukları zaman ve çevrim özelliklerine göre sınıflandırılan motor türleri.
  • Soğutma sistemleri baz alınarak sınıflandırılmış motor tipleri.


Yukarıda saydığımız özellikler, gelişen motor teknolojilerinin yaşamımıza kattıkları yeni motor türlerinin belli başlı sınıflara ayrılmalarına sebep olan özelliklerdir. Haydi şimdi bu motor türleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olalım.

İçten Yanmalı Motorlar


İçten yanmalı motorlarda yakıt motorun içerisinde yakılır. Yakıtın yanması, yanma odası adı verilen belirli bir alan içerisinde gerçekleşir. Yakıtın yanması esnasında ortaya çıkan basınç motorun pistonlarını hareket ettirir.

Dıştan Yanmalı Motorlar


Dıştan yanmalı motorlar içten yanmalı motorlara göre daha büyük boyutlardadır. Ayrıca daha düşük enerji üretirler. Bu tür motorlarda yakıt, motorun dışında belli bir yerde yanarak sisteme ait bir akışkanı ısıtır. Bu akışkan sayesinde motorun enerji dönüşümü gerçekleştirilir.

Tek Silindirli Motorlar


Bu tür motorlar hem daha az güce hem de dengesiz bir harekete sahiptir. Bunun temel sebebi ise sadece iki krank milinde tek bir iş yapmalarıdır. Bu tür motorlar araçlarda kullanıma uygun değillerdir. İkili zaman prensibine göre enerji üretirler.

Çok Silindirli Motorlar


Bu tür motorlar genel olarak dörtlü zaman prensibine göre çalışmaktadır. Fakat ikili zaman ilkesine göre de çalışan türleri mevcuttur. Su ve hava ile soğutulan çeşitleri de bulunmaktadır. Özellikle otomobillerde en fazla kullanılan silindirli motor tipi 4 silindirli motorlardır. 12 veya 16 silindirli motorlar genel itibariyle trenlerde veya deniz vasıtalarında kullanılmaktadır. Fakat Ferrari markası üretmiş olduğu bazı modellerde 12 silindirli motorları kullanmıştır. Bunun yanı sıra Bugatti, Veyron modelinde 16 silindirli bir motor kullanmıştır.

Dört Zamanlı Motorlar


Bu motor türlerine 4 fazlı motorlar da denilmektedir. 4 zamanlı motorlarda yer alan pistonların tek bir çevrimi dört aşamada tamamlanmaktadır. Bu tür motorlar genel olarak içten yanmalı motorlar ana grubu altında kategorize edilirler. Motorun zamanları ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Zaman emme zamanıdır. Bu fazda motor, hava ve yakıt buharını içeriye emer.
  2. Zaman sıkıştırma zamanıdır. Bu fazda motor yakıt buharı ve havayı önce sıkıştırır, sonra da tutuşturur.
  3. Zaman yanma zamanıdır. Bu fazda motor yakıtı yakarak pistonu aşağıya doğru itme işlemini gerçekleştirir.
  4. Zaman ise egzoz zamanıdır. Bu faz, yanmış gazların aracın dışarısına atıldığı son fazdır.


Otto Çevrimli Motorlar


Bu tür motorlar sabit hacim çevrimli motor olarak da bilinir. Bu tür motorlarda Otto çevrimi maksimum ölçekte basıncı elde edebilen çevrimlerdir. Ateşleme işlemi sabit bir hacimde gerçekleşir. Ayrıca bu işlem için buji kullanılır.

Dizel Çevrimli Motorlar


Bu tür motorlar enerji üretmek için sıkıştırma ateşlemeli piston silindir yapısını kullanır. Bu süreç termodinamik bir çevrimdir. Dizel çevrimli motorların çalışma prensibini ilk olarak 1800’lü yılların sonunda Alman makine mühendisi Rudolf Diesel geliştirilmiştir.WhatsApp Viber call