“The Great Reset”: Dünya Ekonomisi için Ne İfade Ediyor?

Birçok ekonomi uzmanına göre Covid-19 pandemisinin de etkisi ile son 2 sene içerisinde küresel ekonominin taşları yerinden oynadı. Bu süreçte en göze çarpan değişikliklerden birisi iş dünyasının genelinde iş yapış şekillerinin değişmesi oldu. Pandeminin ağır koşullarının hafiflemesiyle küresel ekonomi de bu farklılıklarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. İşte ekonomistler bu süreç içerisinde yaşanan kalıcı değişiklikleri “The Great Reset” olarak adlandırıyorlar. Peki “The Great Reset” tam olarak ne anlam ifade ediyor?

“The Great Reset” Nedir?

Covid-19 pandemisi başlayana kadar ekonomide küreselleşme büyük bir hızla devam eden bir süreçti. Bu süreci hızlandıran etkenlerin başında ise internetin tüm dünyayı birbirine bağlayan bir ağ haline gelmesi yer alıyor. Fakat ekonomik anlamda dünya genelinde her şey bu kadar iyi giderken pandeminin patlak vermesi küreselleşmeye büyük bir darbe indirmiş oldu. Bu sürecin ekonomide yarattığı iki önemli değişiklikten birisi insanların birbirinden uzaklaşmaları neticesinde iş yapış şekillerinin de değişmesi oldu. Bir diğer önemli değişiklik ise finans dünyasının tamamen dijitalleşmesi idi. Her ne kadar çok basit görünse de ekonomistler ekonomideki bu iki temel değişikliğin “The Great Reset” denen olguyu, yani “Büyük Sıfırlamayı” tetiklediği kanısında.

Büyük sıfırlamanın neleri kapsadığını soracak olursanız sermaye hareketlerinin yaygın olarak dijital paralar üzerinden ve finansal uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilmesini ilk örnek olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla sermaye sahipleri artık nakit transfer işlemlerini diledikleri zamanda ve diledikleri yerde gerçekleştirebilmekte. Bu durumun ekonomik alanda yarattığı serbestleşme ise devletlerin kendileri için belirledikleri para ve maliye politikalarının daha da tutarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Söz konusu bu durum da ülkelerin para ve maliye politikalarını stabil hale getirebilmeleri için herkesin üzerinde mutabık kalacağı yeni bir ekonomi modeline duyulan gereksinimi açığa çıkarıyor. Bu modele göre uluslararası finansal sistemlerin kurallarını belirleyecek tek bir otoritenin bulunması gerekiyor. İşte tüm bu sürecin fitilini ateşleyen olgu Büyük Sıfırlama olarak adlandırılıyor.

Ekonomide Büyük Sıfırlamanın ön gördüğü yeni uluslararası finans modelinin tarihi aslında bundan yarım asır öncesine, 1971’e kadar uzanıyor. Söz konusu bu görüş ilk kez bu tarihte Dünya Ekonomik Forumunda tartışılmış. Her ne kadar o günlerde bu modeli herkesin kabul edeceği uluslararası ölçekte uygulayabilmek mümkün olmasa da günümüz koşullarının her şeyi kökünden değiştirdiği açık bir gerçek. Öyle ki finansal sistemi kökünden değiştiren dijital teknolojilerle birlikte endüstri 4.0’ın da geleceğin ekonomisini şekillendireceklerini göz önünde bulundurduğumuzda bu modelin hayata geçirilmesinin önünde artık hiçbir engelin kalmadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ekonomistler Büyük Sıfırlama sürecinin ne zaman tamamlanacağını tam olarak ön göremeseler de ne zaman başladığı konusunda hemfikirler: Covid-19 pandemisi.

Pandeminin Beden Algımız Üzerindeki Etkileri
WhatsApp Viber call